• واقعا احمقانه س. فدراسیون ایران رای سفید داده … انفعال محض … از قرار معلوم نتوانسته به رای و نظر نهایی AFC به دلیل مسائل داخلی مون پایبند باشه سیاست بی طرفی درفوتبال معنایی ندارد و این انفعال در تاریخ ثبت می‌شود … بعدش میگیم ما باید از ظرفیت‌های دیپلماسی فوتبال استفاده کنیم