• پاد (پایگاه اطلاع رسانی دولت)   PadDolat@

    1397/03/23 ساعت 12:08

    معاون اول رییس جمهور: درباره شرایط جدید کشور به زودی با مردم سخن خواهم گفت http://dolat.ir/detail/۳۰۹۱۵۷