• قاسم سلیمانی   ghasemsoleimane@

    1397/03/23 ساعت 23:42

    هرکه باجریان #حزب_الله بود رابا نام مزدوران ایران(سنی وغیر سنی)نامیدند،نتیجه این انتخابات که زیر بار این آوار بود و دویست میلیون دلار #سعودی برای این محدوده‌ی کوچک صرف کرد،چه شد؟ نفر اول شهر بیروت برای اولین بار درتاریخ لبنان یک شخصیت منتسب به حزب الله(البته شیعه)شد #قاسم_سلیمانی