• روزنامه ایران   IranNewspaper@

    1397/03/23 ساعت 18:35

    یک هوادار کلمبیایی که در هتل محل اقامت خبرنگاران ایرانی در مسکو حضور دارد، به واسطه لباس و انرژی فراوانش مورد توجه تیم رسانه‌ای ایران قرار گرفته است