• تیم ملی فوتبال ایران   TeamMelliIran@

    1397/03/23 ساعت 11:36

    جوایز نقدیِ فیفا برای تیم‌های اول تا چهام در جام جهانی: اول: ٣٨میلیون دلار دوم: ٢٨میلیون دلار سوم: ٢۴میلیون دلار چهارم: ٢٢میلیون دلار