• غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی   Jafarzadeh_ir@

    1397/03/23 ساعت 00:41

    هر چه در روایات گشتم النهایه پاسخ این سوال را نیافتم که اگر کسی سه مرحله متوالی نماز جمعه نرود خانه‌ای که از پس انداز شخصی درست کرده را می‌توان بر سراش خراب کرد؟ یا فقط تخریب خانه تامین شده از طریق سیستم دولتی مد نظر بوده است! پاسخ به این سوال خیلی از دلواپسی‌ها را برطرف میکند!