• افطاری دادن وزارتخانه‌ها تخلف اداری‌ست رئیس کمیسیون اصل نود مجلس می‌گوید خواستار ورود دستگاه‌های نظارتی به برگزاری مراسم افطاری وزارتخانه‌ها شد.