• ابطحی گفته معلوم نیست تجاوز صورت گرفته باشد یعنی بچه کوچک را نمی‌شود رفع بکارت کرد هرچیزی وارد بشود خونریزی ایجاد می‌کند، من نباید این‌ها را رسانه‌ای کنم، اگر بر اساس ورود «شیشه پپسی» بوده باشد چه؟