• گوگل نصب افزونه‌های کروم را به فروشگاه خود محدود می‌کند http://dgto.ir/z۵a