• باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

    1397/03/23 ساعت 13:11

    اسرائیل حریم هوایی لبنان را نقض کرد؛ نیروی هوایی ارتش رژیم اشغالگر #قدس امروز چندین پرواز اکتشافی در مناطقی از جنوب لبنان انجام داد.این اقدام #اسرائیل نقض آشکار حقوق حاکمیتی لبنان به شمار رفته و در تعارض با قوانین بین المللی است