• شهاب اسفندیاری   shbesfand@

    1397/03/23 ساعت 07:27

    با وزیر علوم تلفنی صحبت می‌کنم. از خبر لغو مجوز پذیرش دانشجو تعجب می‌کنند. می‌گویند در آن مصوبه صحبت از 'واگذاری' بوده نه 'تعطیلی'! آنهم با این عجله! در هامش نامه من به معاون آموزشی دستور می‌دهند که در سال ۹۷ همه رشته‌ها فعال بماند تا بعدا سر فرصت تعین تکلیف شود. /۱۳