• #عیسی_کلانتری امروز به خبرنگاران گفت که بر اساس استانداردهای جهانی کشورها تنها تا ۴۰٪ از آب‌های تجدید پذیرشان را استنفاده می‌کنند اما ایران تا کنون بیش از «۱۰۰٪» منابع تجدید پذیر آبی‌اش را صرف کرده است! دقیقا باید چه اتفاقی بیافتد تا بلاخره باور کنیم در خطر بی‌آبی هستیم؟