• روزنامه آفتاب یزد   aftab_yazd@

    1397/03/23 ساعت 18:23

    کنفرانس دو روزه «ترتیبات امنیتی خاورمیانه» به دعوت امین جمیل، رئیس‌جمهور پیشین لبنان و رئیس اندیشکده بیت المستقبل با حضور حدود ۲۰۰ تن از صاحب نظران سیاسی امنیتی جهان به منظور بررسی ترتیبات جدید امنیتی در خاورمیانه برگزار شد. http://aftabeyazd.ir/?newsid=۱۰۸۳۹۲