• حسام الدین آشنا   hesamodin1@

    1397/03/23 ساعت 04:55

    ۳. اسرائیل از طریق دخالت و توجه به مسئله بحران آب، این موضوع را در ایران به یک مسئله فوق العاده امنیتی تبدیل می‌کند به گونه‌ای که هر بحثی درباره «بحران آب» و حتی نشر اخبار مربوط به آن به بازی در زمین اسرائیل تعبیر می‌شود.