• علیرضا پناهیان   Panahian_IR@

    1397/03/23 ساعت 10:33

    اگر می‌خواهیم رحمت خدا را باور کنیم باید به‌هم رحم کنیم! لازمۀ درک رحمت الهی، رحمتی است که باید بین مؤمنین رواج پیدا کند.