• باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

    1397/03/23 ساعت 14:36

    دادستانی تهران به ماجرای واکسن پرحاشیه HPV وارد شد؛ دادستان عمومی و انقلاب تهران مامور شد ادعاهای مطرح شده در یک برنامه تلویزیونی مربوط به نوعی بیماری کمتر شناخته شده را در اسرع وقت پیگیری و نتیجه را گزارش کند