• محسن بیات زنجانی   m_bayatzanjani@

    1397/03/23 ساعت 00:37

    از گرانی بدتر واکنش‌های جناب سخنگوی #دولت در قبال این وضعیت است؛ به جد معتقدم که #دولت لطمات جبران‌ناپذیری از این شکل سخن گفتن با #مردم خورده و خواهد خورد!