• شهاب اسفندیاری   shbesfand@

    1397/03/23 ساعت 07:31

    اما معاون آموزشی وزیر که مسئول اصلی این افتضاح مدیریتی است نه به نامه معاون رییس جمهور محل می‌گذارد، و نه دستور وزیر علوم را اجرا می‌کند. تنها ۳ رشته از ۹ رشته را بر‌می‌گردانند. آن هم چون اختصاصی هستند و هیچ دانشگاه دیگری ندارد. /۱۵