• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1397/03/23 ساعت 21:50

    دکتر محمدباقر قالیباف در دیدار با سفیرآلمان در تهران:آلمان دنباله رو سیاست‌های آمریکا نباشد. روابط اقتصادی ایران و اروپا قابلیت ارتقای زیادی دارد. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار با سفیر آلمان در تهران،خواستار مشارکت سازنده اروپا در ایران وعدم همراهی با دولت بدعهد آمریکا شد.