• شهاب اسفندیاری   shbesfand@

    1397/03/23 ساعت 07:33

    در واقع سازمان سنجش به معاون آموزشی یادآور می‌شود که حذف این رشته‌ها موجب اعتراض داوطلبان می‌شود چون برای آنها درس خوانده‌اند و هیچ جای دیگری وجود ندارد. خطر آبروریزی برای وزارت علوم. در واقع ناچار به برگرداندن برخی رشته‌ها می‌شوند. /۱۶