• شهاب اسفندیاری   shbesfand@

    1397/03/23 ساعت 07:13

    نکته جالب دیگر این که مصوبه اخیر دولت تدبیر و امید با استناد به مصوبه مشابهی در سال ۱۳۹۰ به امضای محمود احمدی نژاد بوده است. پیگیری مصرانه برخی مقامات دولت فعلی جهت اجرای این مصوبه دولت سابق در نوع خود جالب توجه است! /۷