• #مایکروسافت سال ۲۰۱۸ دستگاهی با دو نمایشگر معرفی خواهد کرد. این دستگاه احتمالا یکی از دستاوردهای پروژه‌ی اندرومدا است. محصولی شبیه به طرح مفهومی Courier که در سال ۲۰۱۰ لغو شد؛ اما پس از شروع پروژه‌ی اندرومدا، به حیاتی دوباره دست‌ یافت. لینک خبر http://goo.gl/vsqVXZ