• بازی ایران-اسپانیا کی برگزار می‌شود؟ ?When does France play Australia چه تیم‌هایی در گروه A هستند؟ ?What teams are in group A ترکیب انگلیس شامل چه بازیکنانیست؟ ?Who is on the England squad بازیِ بین ایسلند-آرژانتین را چه تیمی برنده شد؟ ?Who won the Argentina-Iceland match