• خاطره وطن خواه   khvatan@

    1397/03/23 ساعت 20:54

    دولت اول #روحانی همه رسانه‌های حامی دولت در یک دستورالعمل نانوشته همه مشکلات اقتصاد را به دولت قبل حواله می‌دادند؛ حالا که ناکارآمدی‌ها عیان‌تر شده باز هم گروهی می‌خواهند چنین القا کنند که عوامل بیرون از دولت مقصرند.تا کی فرافکنی؟