• شهاب اسفندیاری   shbesfand@

    1397/03/23 ساعت 07:09

    ذینفع اصلی این مصوبه چه کسانی هستند؟ دانشجویان این مراکز به کدام مراکز گسیل داده می‌شوند؟ واگذاری صدها میلیاردها تومان ساختمان‌ و اموال این مراکز چگونه انجام خواهد شد؟ چه کسانی سود می‌برند این وسط؟ ۵