• حسام الدین آشنا   hesamodin1@

    1397/03/23 ساعت 04:55

    ویدئوی نتانیاهو تبلیغی نیست؛ تخریبی است. این پیام نتانیاهو ظاهراً کمکی نوع دوستانه به مردم ایران برای حل بحران آب است اما در عمل، با یک ترفند روانی تلاش دارد تا از طریق مدیریت برداشت، بخشی از راه حل‌های این بحران را به روی ایران ببندد.