• روزنامه شرق   SharghDaily@

    1397/03/23 ساعت 21:31

    فتحی، عضو کمیسیون قضایی مجلس از تقدیم یک طرح دو فوریتی به هیات رییسه مجلس با بیش از ۷۰ امضا خبر داد که براساس آن عفو عمومی، تخفیف و تبدیل برخی مجازات‌ها، همچنین مصونیت ایرانیان مقیم خارج از کشور از تعقیب قضایی پیش‌بینی شده است ایسنا