• رییس حوزه علمیه اصفهان می‌گوید زن عفیف زنی است که چادرداشته باشد وبواسطه چادر سر تا پایش پوشیده باشد او گفته:نگاه شهوت‌آمیزموجب ضعف چشم میشود. یکی ازگناهان بزرگ دراسلام، بدحجابی وبی‌حجابی است.