• خبرگزاری صدا وسیما   iribnews_ir@

    1397/03/23 ساعت 11:41

    و محدودیت‌های ترافیکی نماز #عیدفطر تهران؛ تردد کلیه وسایل نقلیه از ساعت ۴ صبح روز عیدفطر در خیابان بهشتی از تقاطع سهروردی به سمت غرب تا قائم مقام ، خیابان علی‌اکبری از مطهری به سمت شمال تا بهشتی، خیابان میرعماد از مطهری تا بهشتی و پاکستان در ضلع غربی #مصلی ممنوع خواهد بود.