• شهاب اسفندیاری   shbesfand@

    1397/03/23 ساعت 08:01

    پرسش این است که در اولین آزمون سراسری در دوره وزارت دکتر غلامی، چرا باید این همه فتنه و بحران و آشفتگی اتفاق بیافتد؟ آیا اینها طبیعی است؟ آیا ماموریت معاون آموزشی، که عنصر مورد حمایت دکتر توفیقی وزیر اصلاح‌طلب سابق است، این است که مسیر کار وزیر جدید را مین‌گذاری کند؟ /۲۳