• خاطره وطن خواه   khvatan@

    1397/03/23 ساعت 15:09

    خیلی محترمانه انتقاد کردیم مدیریت #اقتصاد به اقتصاددان باسواد و با تجربه نیاز دارد و نه مدیر اجرایی؛ اعتراض کردند،تهدید کردند و آخر هم موفق شدند که نقادان را خفه کنند.امیداست کسانی که نقد را به هر وسیله‌ای سرکوب کردند، از نتایج بدست آمده راضی باشند! #ارز #گرانی