• مرتضی گلپور   mortezagolpoor@

    1397/03/23 ساعت 21:02

    بالاخره تمام شد سه ساعت ونیم گفتگو که بیش از ۱۵ هزار کلمه بود،پیاده و تنظیم کردم. بار دیگر، ۸ هزار کلمه را تنظیم و خلاصه کردم تا برای انتشار آماده شود. فرستادم برای مصاحبه شونده تا ببیند. البته متن کامل را برای دوستی فرستادم تا حالش را ببرد از خودم راضی ام #روزنامه_نگار #روزنامه