• شهاب اسفندیاری   shbesfand@

    1397/03/23 ساعت 07:45

    بعد از مدتی متوجه می‌شوند دو رشته دیگر دانشگاه صدا و سیما هم اختصاصی است و جای دیگری ارائه نمی‌شود. آنها را هم بر‌ می‌گردانند که داوطلبان معترض نشوند. اصلاحیه دوم و سوم و چهارم سازمان سنجش هم منتشر می‌شود و حکایت از آشفتگی شدید در معاونت آموزشی وزارت علوم دارد. /۱۹