• روزنامه آفتاب یزد   aftab_yazd@

    1397/03/23 ساعت 18:20

    اولین بار در زمان انتخابات ۹۶ بود که موضوع بیماری حسن روحانی ، اسباب خوبی شد برای جریان رقیب تا بلکه با کمک آن بتواند هواداران حسن روحانی را از رای به او منصرف کند و شرایط جسمی اش را فاقد صلاحیت برای ریاست جمهوری توصیف . http://aftabeyazd.ir/?newsid=۱۰۸۳۷۳