• عباس طهماسب زاده   ATahmasebizadeh@

    1397/03/23 ساعت 23:49

    روحانی آخرش هم گفت از #گرانی #سکه #دلار و #خودرو خبر داره و وضعیت آمار تولید خودرو، سکه و منابع ارزی کشور نسبت به پارسال بهتر میدونست و گفت این نوسانات بازار بیشتر از اینکه ریشه تو واقعیت داشته باشد، ناشی از جنگ روانی