• یه جوری این آرژانتینا خوبن که آدم دوست داره طرفدارشون شه تصویر از ابوالفضل امان‌الله