• خبرگزاری ایسنا   isna_farsi@

    1397/03/23 ساعت 20:16

    سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت: تصویب نهایی طرح محدودیت روابط با ایران در مجلس کانادا یک خطای راهبردی خواهد بود