• حسام الدین قاموس مقدم   hesam_ghm@

    1397/03/23 ساعت 17:18

    همون موقع که پی بردیم حس بینایی مربوط به بینی نیست و حش چشایی هم ربطی به چشم نداره باید می‌فهمیدیم که هیچی توی این مملکت سر جای خودش نیست