• حسام الدین آشنا   hesamodin1@

    1397/03/23 ساعت 04:55

    ۱. اسرائیل می‌داند که تنها دولت ایران امکانات و هزینه کافی برای انجام راه حل‌های پیشنهادی او را خواهد داشت نه مردم عادی. اگر دولت از این پیشنهادات استفاده کند، متهم خواهد شد که نهایتاً برای حل بحران آب دست به دامن تکنولوژی اسرائیلی شده است