• محمدباقر قالیباف   mbqalibaf@

    1397/03/23 ساعت 22:17

    دکتر محمدباقر #قالیباف در دیدار با سفیر آلمان در تهران @GermAmbTeheran : آلمان دنباله‌رو سیاست‌های آمریکا نباشد. روابط اقتصادی ایران و اروپا قابلیت ارتقای زیادی دارد. قالیباف خواستار مشارکت سازنده اروپا در ایران و عدم همراهی با دولت بدعهد آمریکا شد. ۲۳ خرداد ۹۷