• تیم ملی فوتبال ایران   TeamMelliIran@

    1397/03/23 ساعت 11:57

    جوایز نقدی فیفا در جام جهانی: اول: ٣٨میلیون دلار دوم: ٢٨میلیون دلار سوم: ٢۴میلیون دلار چهارم: ٢٢میلیون دلار حذف از یک‌چهارم نهایی: ۱۶میلیون دلار حذف از یک‌هشتم نهایی: ١٢میلیون دلار حذف از مرحله گروهی: ۸میلیون دلار