• این شرکت اعلام کرد تا زمانی که دولت چین همراه دولت و نظام ایران است، برند بی‌وای‌دی مانند گذشته به فعالیت خود در ایران ادامه خواهد داد توضیحات بیشتر در