• مهراوه خوارزمی   m_kharazmi@

    1397/03/23 ساعت 16:36

    چنین اظهار نظری تنها از یک ذهن بیمار و بی اخلاق بر می‌آید … #ابطحی گوینده گزافه‌ای است که شنیدن و خواندن اش هم شرم آور است