• مجتبی ذوالنور   zonnour@

    1397/03/23 ساعت 00:37

    درباره #موسسات_مالی حاضر نشدید به قانون اساسی احترام بگذارید. با فشار، تهدید کردن و با رودربایتسی قرار دادن و انواع راه‌ها، نمایندگان را وادار به انصراف کردید. اگر چه گفته می‌شود چند میلیون نفر درگیر بحث موسسات مالی اند اما باید بگوییم همه کشور درگیر بحث مؤسسات مالی هستند.