• شهاب اسفندیاری   shbesfand@

    1397/03/23 ساعت 08:29

    وزیر محترم علوم که شخصیت علمی وزین و نجیب و با اخلاقی هستند قطعا در برابر این کارنامه پر از سوء مدیریت و شبهه تضاد منافع و اقدامات فتنه‌انگیز و رفتار غیرصادقانه بی‌تفاوت نخواهند بود. امیدواریم شخصی باکفایت، به دور از اغراض سیاسی و در شان وزارت علوم را جایگزین کنند. /۲۵