• احتمالا توی دوران تحصیلم در مدرسه نمونه‌مذهبی، یاد گرفتم تهذیب نفس رو. خیلی خوب می‌تونم در برابر خواسته‌هام مقاومت کنم و هرآنچه لذت‌بخشه رو بر خودم حروم کنم. دنبال ریشه این خودمحدودکنی بودم که رسیدم به آموزش‌های دینی مدرسه. اگر ادامه می‌دادم،مرتاض خوبی میشدم