• همانطور که مسئولین محترم فرمودند، افزایش قیمت خودرو، مسکن، زمین، سکه، دلار و سایر گرانی‌های پیش رو همگی ناشی از عدم تسلط مردم به احساسات و روح و روان شان است. از دولت محترم بابت این بی تدبیری مردم عذرخواهی می‌کنیم و قول می‌دهیم روانی‌ها را در اسرع وقت سرکوب و معدوم نماییم.