• روزنامه ایران   IranNewspaper@

    1397/03/23 ساعت 10:51

    «لیقوانی‌ها» فرمول سری خود را لو نمی‌دهند حمید حاجی پور، گزارشگر «ایران»: لیقوانی‌ها شگردی خاص برای عمل آوردن پنیر دارند که همچون یک راز بین خودشان از آن نگهداری می‌کنند. یک دستور تهیه سری که قاعدتاً به من هم نخواهند گفت http://www.iran-newspaper.com/?nid=۶۸۰۱&pid=۹&type=۰ …