• شهاب اسفندیاری   shbesfand@

    1397/03/23 ساعت 19:29

    لحظاتی قبل سازمان سنجش با انتشار اصلاحیه شماره ۵، سه رشته باقیمانده دانشگاه صدا و سیما را به دفترچه انتخاب رشته بازگرداند. بدین ترتیب کلیه رشته‌های حذف شده دانشگاه صدا و سیما به دفترچه بازگشت. به نشانه حسن نیت، رشته توییت قبل را پاک می‌کنم.