• اولین تصاویر زنده‌ اکسپریا XZ۳ لو رفت؛ دوربین دوگانه و طراحی تکراری http://dgto.ir/z۵b